Forebyggende vedligeholdelseseftersyn

At forebygge er bedre end at..

Stabile, driftssikre it-systemer er alfa og omega i dag. Når systemer går ned, kan det have uoverskuelige konsekvenser. Derfor kan en manglende investering i vedligeholdelse af it-systemerne give en større risiko for nedbrud og manglende effektivitet.
Mange virksomheder vil opleve, at proaktive tiltag modsat vil være en meget billig forsikring i forhold til de omkostninger, der er forbundet med spildtid under nedbrud.

Combo Solutions anbefaler, at virksomheden er på forkant med den hurtige teknologiske udvikling og har besøg af en tekniker hver anden måned. Teknikeren opdaterer alt og sikrer basis for virksomhedens driftssikkerhed.

Vi oplever, at virksomhederne efterspørger en højere tilgængelighed, bedre kapacitet og funktionelle løsninger. Combo Solutions kan tilbyde virksomheden driftsstabilitet og helt fastlagte udgifter til den forebyggende indsats. Dermed kan de fleste virksomheder både opnå en besparelse i forhold til nedbrud og samtidig have overblik over udgifterne til vedligeholdelse af alle systemer.

Combo Solutions har over 10 års erfaring i forebyggende vedligeholdelse af it-systemer. Vores konsulenter kan rådgive og i samarbejde med virksomhedens it-ansvarlige finde de bedst mulige løsninger, der kan sikre tilgængeligheden, kapaciteten og fleksibiliteten.

Den forebyggende vedligeholdelse og opdatering sker hos vores kunder og omfatter en gennemgang af bla. servere, systembelastning, diskudnyttelse, service pack opdatering.

Rapport
Efter hvert vedligeholdelses-eftersyn udarbejder vi en rapport til kunden. Rapporten indeholder også forslag til ændringer og vurderes af en sælger, inden den sendes til kunden. Eftersynet giver en klar fordel for vores kunder i form af øget driftsikkerhed og minimeret risiko for virus- og hackerangreb.