Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – effektiv økonomistyring

En løsning med Microsoft Business Solutions-Navision kan imødekomme alle virksomhedens krav til forretningsgange, økonomistyring og administration. En løsning, der samtidig er let at tilpasse og integrere. MBS Navision er udviklet til at effektivisere især mellemstore virksomheders håndtering af økonomi, administration, kunder og leverandører og internetaktiviteter, herunder e-handel, elektronisk dokumentudveksling mm.

Fakta om Microsoft Business Solutions-Navision
MBS Navision er en videreudvikling af Navision Financials og Attain og giver nye muligheder:

  • Medarbejderne kan få samtidig on-line adgang til opdateret information.
  • Mulighed for at styre forretningen i den retning, som virksomheden ønsker. Mulighed for at analysere på tværs af f.eks. regioner, afdelinger og projekter og dermed overblik over, om virksomheden når sine mål, og hvor der er mulighed for forbedringer.
  • Mere tid til analyse og beslutninger. Microsoft Business Solutions-Analyst kan optimere måden at bruge Excel på og styrke kvaliteten af beslutninger på tværs af virksomheden.
  • Maksimal værdi af forretningsrelationer. Customer Relationship Management med Microsoft Business Solutions-Navision gør virksomheden i stand til at identificere, tiltrække, bevare og styre lønsomme forretningsrelationer.
  • Et bedre og mere effektivt arbejdsmiljø. User Portal giver hver enkelt medarbejder adgang til relevante informationer på en personlig hjemmeside. Med Microsoft Business Solutions-Navision er det let at have personlige portaler, der giver brugerne hurtig adgang til vigtige informationer.