MPD – optimal lager- og logistikstyring

 • Giver lageret for store kapitalbindinger?
 • > Er der for udokumenteret viden om lager og de ukurante varer?
  > Bruges der for meget tid på bestilling?
  > Foregår det lidt efter ”best-guess” metoden?
  > Udnyttes leverandøraftaler ikke i tilstrækkelig omfang?
  > Skal lagerbindingerne reduceres uden at forringe betingelserne overfor kunderne?

Med materialeplanlægning og disposition (MPD) får virksomheden en avanceret software, der minimerer lageret – uden restordrer og utilfredse kunder.

Combo Solutions introducerer i samarbejde med LOG IT en applikation til udbygning af virksomhedens nuværende ERP/økonomiplatform.

Gennem kontinuerlige målinger af væsentlige faktorer, sikres lagerbeholdningen i virksomheden, som får en penge-binding, der svarer til kundernes efterspørgsel. Det giver bedre indtjening (hurtig ROI) og dermed optimal likviditet. MPD fungerer i forlængelse af virksomhedens eksisterende ERP/økonomisystem.

MPD-interface sikrer nem integration med kobling til eksisterende software.
MPD genererer prognoser til brug for planlægning gennem kontinuerlige målinger af plan – efterspørgsel – lager – salgsudvikling, som er i systemet. Justeringer kan udføres enkelt og effektivt.

MPD genererer genopfyldningsplaner og ordreforslag til indkøb. Der er konstant evaluering og justering i forhold til forventet kundebehov. MPD beregner kapacitet, produktionstid, holdbarhedstid, brug af maskiner og optimale produktionspartier i forhold til personalet.
Kontinuerlig opfølgning sikrer, at leveringsaftale med kunden overholdes. MPD genererer automatisk forslag til ordrer, overførsler af oplagrede varer, ordrer til optimering af kapaciteten hos leverandør eller langsigtede opgaver.

Der tages højde for priser, produktionstider og mange andre økonomiske variabler, så varepartierne får optimal størrelse.

Fordele:

 • Bedre kundeservice og større kundetilfredshed
 • Gi’r bedre overblik og særlige forhold kan let indregnes
 • Angiver kritiske situationer
 • Venlig, grafisk brugergrænseflade