Microsoft Excel

Få mere ud af dit økonomisystem med ODBC

ODBC står for ”Open DataBase Connectivity” og er en standardiseret måde at læse og skrive data fra og til andre databaser. ODBC er defineret af Microsoft og kan anvendes med langt de fleste programmer i dag.

Et af de mest anvendte programmer til dette er uden tvivl MS Excel, hvor man med fordel kan oprette nogle standard regneark med et link til eks. Navision.

Det giver brugeren med et indgående kendskab til Microsoft Excel, et unikt værktøj til at hente relevante data fra økonomisystemet til viderebehandling direkte online.

Med ODBC kan brugeren læse/hente oplysninger i bl.a Navision og C5 og dermed gøre brug af disse data direkte, uden først at skulle udlæse data til en fil.

Man kan herefter automatisk få regnearket opdateret næste gang man åbner det, da disse indstillinger/udtræk gemmes sammen med datafilen.

Det er endvidere muligt at skrive data tilbage i Navision og C5′s egen database.

Her skal man naturligvis være opmærksom på, at man ikke bare uden videre kan skrive data til Navision eller C5 UDEN at overholde gældende regler for datasikkerhed og revisorspor.

Hvis man anvender brugernavn og password, skal dette naturligvis også være på plads inden man har adgang til vitale data.

Områder hvor man med fordel kan anvende ODBC:

  • Månedsrapportering – nem og hurtig adgang til virksomhedens nøgletal
  • Brevfletning med eks. MS Word
  • Udtræk af økonomiske nøgletal til viderebehandling og mulighed for grafisk præsentation.
  • Udtræk af data til præsentation på virksomhedens Intranet
  • Og meget mere…