Teams

Combo Solutions arbejder i teams

Vi er en stor virksomhed, men arbejder som et lille firma, hvor kunderne altid kun har kontakt til nogle få medarbejdere.

Vores mere end 20 medarbejdere er opdelt i mindre, overskuelige teams. Hvert team er specialister på deres område. Et eksempel er ERP-området: Her er 5-8 medarbejdere, som hver har en specialviden om ERP og kan understøtte hinanden.

Vi tilknytter en primær og en sekundær konsulent til den enkelte kunde, afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Hvis den primære konsulent er forhindret, vil der altid være en anden konsulent inden for teamet, som kan træde til.