Projektfaser

Hos Combo Solutions opdeler vi projekter i faser og planlægger ud fra milepæle. Det gør vi for at

  • sikre overblik og overskuelighed i projektet
  • sikre at projektet altid styrer mod målet

  • gøre det muligt at ændre eller standse et projekt, hvis forudsætningerne ændres undervejs
  • sikre at vores samarbejdspartnere har indflydelse på afgørende beslutninger